April 7, 2020

Gaybloggy

ข่าวเด่น ข่าวดัง คลิปเด่น อัฟเดตตลอด 24 ชั่วโมง

อยู่อย่างไรให้ปลอดภัยจากโควิค-19

อยู่อย่างไรให้ปลอดภัยจากโควิค-19

สถานการณ์ช่วงนี้มีการระบาดของไวรัส เราจะต้องรู้ให้ทันโรคนี้และหาวิธีป้องกันและควบคุมการระบาดอย่างเข้มงวดเพราะฉะนั้นในเรื่องของสุขอนามัยของการทำความสะอาด การรับประทานอาหารก็ควรจะเป็นอาหารที่ได้รับการปรุงสุก การฆ่าเชื้อบริเวณร่างกาย โดยเฉพาะมือควรทำความสะอาด เพราะมือเป็นอวัยอวะที่จะไปสัมผัสจากคนสู่คนได้ง่าย ก็ทำให้เกิดการติดต่อตรงบริเวณนี้ได้มากที่สุด ไวรัสโคโรน่าจะแพร่ตามสารคัดหลั่งออกมาจากการไอจาม รวมไปถึงการป้องกันการสัมผัสสารคัดหลั่งที่กระจายอยู่ในอากาศจากผู้ที่เราเกรงว่าจะติดเชื้อ โดยใช้มาสก์ปิดปาก ปิดจมูกก็เป็นเรื่องสำคัญ เราจึงต้องมีการป้องกันมีการควบคุมอย่างเข้มงวด โดยเบื้องต้นเราจะใช้เจลหรือสเปรย์อลกอฮอล์ในการฆ่าเชื้อที่บริเวณมือกัน สิ่งสำคัญอยู่ที่เปอร์เซ็นต์ ของแอลกอฮอล์วึ่งกระทรวงสาธารณะสุข จำนวนแอลกอฮอล์ความเข้มข้นที่จะสามารถฆ่าเชื้อได้ จะต้องมีความเข้มข้น 62.4% เพราะฉะนั้นถ้าเราเตรียมในรูปของเจลก็ดี หรือในรูปสเปรย์ก็ดี ถ้าความเข้มข้นของแอลกอฮอล์ได้ตามนี้เจลแอลกอฮอล์ก็สามารถที่จะฆ่าเชื้อได้แน่นอน

เจลแอลกอฮอล์มีดีอย่างไร แอลกอฮอล์เป็นสารเคมีที่หาง่าย โดยทั่วไปประสิทธิภาพในการฆ่าเชื้อก็สามารถฆ่าเชื้อได้หลายอย่างทั้งแบคทีเรีย เชื้อรา และไวรัสบางประเภท เวลาที่เราเอาแอลกอฮอล์มาทำเจลกระบวนการทำก็ไม่ยาก ไม่ซับซ้อน และผลิตได้ง่าย ก็เลยมีการใช้เจลแอลกอฮอล์กันเป็นที่แพร่หลาย เพราะแอลกอฮอล์สามารถฆ่าเชื้อโรคและเชื้อไวรัสได้ดีระดับหนึ่ง สปอร์หรือผนังสปอร์บางทีมันจะมีความทนทานต่อแอลกอฮอล์ค่อนข้างสูงและไม่สามารถทำลายได้ โดยแอลกอฮอล์จะไปเปลี่ยนโครงสร้างผนังเซลล์ของพวกเชื้อแบคทีเรยและเชื้อรา รวมทั้งมีผลต่อเชื้อไวรัสส่วนใหญ่ แต่ว่าถ้าเป็นแบคทีเรียกับเชื้อไวรัสทั่วไป แอลกอฮอล์สามารถฆ่าเชื้อได้ และคนส่วนใหญ่เชื่อมั่นและนิยมใช้เจลแอลกอฮอล์กันมากมาย

โดยกระทรวงสาธารณสุขได้เปลี่ยนหลักเกณฑ์การจดแจ้งเจลแอลกอฮอล์จากเดิมสามารถจดแจ้งเป็นเครื่องสำอางค์ได้ แต่หลังจากวันที่ 11 มีนาคม 2563 จะต้องเปลี่ยนเป็นเครื่องมือแพทย์ โดยที่ผู้ผลิตถ้ายังอยากจะขายเจลแอลกอฮอล์จะต้องมีการสร้างสถานที่ผลิตเครื่องมือแพทย์แล้วก็เปลี่ยนการจดแจ้งผลิตภัณฑ์เป็นเครื่องมือแพทย์แทน ซึ่งถ้าทำได้อย่างนี้ก็สามารถนำมาขายต่อได้ ส่วนบรรจุภัณฑ์ที่นำมาบรรจุเจลแอลกอฮอล์จะต้องทนต่อแอลกอฮอล์ เช่น แก้ว โลหะ พลาสติกที่มีทนและแข็งหนาพอสมควร