April 7, 2020

Gaybloggy

ข่าวเด่น ข่าวดัง คลิปเด่น อัฟเดตตลอด 24 ชั่วโมง

ข่าว ภัยจากโรคอ้วน อันตรายกว่าที่คุณคิด

ข่าว ภัยจากโรคอ้วน อันตรายกว่าที่คุณคิด

            คนไทยส่วนใหญ่ 1 ใน 3 มักเป็นโรคอ้วน เพราะเมื่ออายุมากขึ้น มักจะมีน้ำหนักตัวที่มากขึ้นตามมา บางคนมีน้ำหนักเกินเกณฑ์ โดยมีสูตรคำนวณหาดัชนีมวลกาย (BMI) = น้ำหนัก หารด้วย ส่วนสูงยกกำลัง 2 ถ้าใครมีค่าดัชนีมวลเกินกว่าเกณฑ์มาตรฐาน หรือมีค่ามากกว่า 30 ถือว่าอันตรายส่งผลทำให้เกิดโรคอ้วนได้ โรคอ้วนคือการมีไขมันส่วนเกินสะสมมากเกินไป ไขมันเหล่านี้จึงก่อให้เกิดปัญหาสุขภาพตามมา บางคนอ้วนก็มักจะมีโรคร้ายแทรกเข้ามา บางคนอ้วนลงพุงอันตรายเป็นอย่างมากเพราะไขมันส่วนใหญ่พอปล่อยสารออกมาสารนั้นจะไปที่ตับโดยไปทีเดียวเยอะๆส่งผลให้ตับไม่สามารถทำลายไขมันนั้นได้ทัน เพราะฉะนั้นมันก็จะมีสารคลั่งค้างอยู่ในตับเยอะมาก ทำให้ตับไม่ดีเพราะการทำลายไขมันไม่ทันก็จะส่งผลเสียต่อร่างกาย   ส่วนอ้วนต้นขาเวลาไขมันสลายมันก็จะกลับไปสู่กระแสเลือดและกลับเข้าไปสู่ที่ขั้วหัวใจก่อนและค่อยๆลงมาที่ตับ เพราะฉะนั้นจะอันตรายน้อยกว่า คนที่เป็นโรคอ้วนถือเป็นสัญญาณอันตรายอาจจะเป็นสัญญาณเตือนของโรคร้ายที่เกิดขึ้นหรืออาจถึงแก่ชีวิต เช่น โรคหัวใจ หลอดเลือดหัวใจอุดตัน อัมพาต ความดันสูง เบาหวาน และมะเร็งต่างๆ และความอ้วนยังทำให้สมรรถภาพทางเพศเสื่อมลงได้

ส่วนสาเหตุที่ทำให้เป็นโรคอ้วน คือ กรรมพันธุ์ และการรับประทานอาหารมากเกินไปจนเกิดไขมันสะสม โดยที่ใช้พลังงานน้อยเกินไปและไม่ได้ออกกำลังกาย หรือจะเป็นการที่ใช้ยาบางชนิดที่เข้าใจผิดๆ เช่น พวกสเตอรอยด์ถือว่าเป็นยาที่เอาไปรักษาบางโรคที่รักษายากๆ และรักษาไม่หาย ผลเสียก็คืออ้วน และอ้วนลงพุงด้วย และยาทางจิตบางชนิดหรือยาที่รักษาโรคจิตเหมือนกันที่ทำให้การเผาผลาญพลังงานน้อยลง และโรคบางชนิดของต่อมไร้ท่อ เช่นการทำงานของไทรอยด์ทำงานต่ำเกินไปและโรคเนื้องอกต่อมหมวกไต จึงทำให้เกิดโรคอ้วน เราสามารถลดความอ้วนได้ โดยจะต้องควบคุมปริมาณแคลลอรี่และการรับประทานอาหารในแต่ละวัน ส่วนการเชื่อผิดๆที่อดอาหารมากๆและจะทำให้ผอมแต่อาจจะทำให้ร่างกายขาดสารอาหารและเกิดโรคภัยไข้เจ็บได้

โดยเรามีวิธีการลดน้ำหนักที่ถูกต้องและถูกวิธี การออกกำลังกายแบ่งเป็น 2 ส่วนใหญ่ๆ ส่วนที่หนึ่งก็คือให้มีการเผาผลาญร่างกาย เช่น การเต้นแอโรบิค โดยจะใช้กล้ามเนื้อใหญ่ของร่างกายทุกส่วนจะต้องออกกำลังกายอย่างต่อเนื่องโดยใช้ระยะเวลาอย่างน้อย 20 นาที หรือการวิ่ง การเต้น และว่ายน้ำ มันจะสามารถช่วยเผาผลาญน้ำตาลกับแป้งที่ถูกสะสมในร่างกายได้ ส่วนที่สอง การออก กำลังกายนั้นจะต้องสร้างกล้ามเนื้อขึ้นมาพร้อมๆกันอีกด้วย