April 7, 2020

Gaybloggy

ข่าวเด่น ข่าวดัง คลิปเด่น อัฟเดตตลอด 24 ชั่วโมง

สาเหตุ

1 min read

การระเบิดของภูเขาไฟ โลกถือเป็นดาวเคราะห์สีน้ำเงินดวงหนึ่งสถานที่ที่เต็มไปด้วยสิ่งมีชีวิต และเป็นสถานที่สวยงามมีสภาพแวดล้อมที่หลากหลายและมีภูมิประเทศที่แตกต่างกัน ผืนน้ำ ท้องทะเล ท้องฟ้า ป่าไม้ เทือกเขา หิมะ และหนึ่งในสิ่งมหัศจรรย์เหล่านี้ สิ่งที่ทรงพลังที่สุดในโลก คือ การระเบิดของภูเขาไฟ ถือได้ว่าภูเขาไฟระเบิดเป็นภัยพิบัติธรรมชาติที่ร้ายแรงอย่างหนึ่ง การระเบิดของภูเขาไฟนั้น แสดงให้เห็นว่าใต้ผิวโลกของเราลงไประดับหนึ่งมีความร้อนสะสมอยู่มาก โดยเฉพาะที่เรียกว่าจุดร้อน น้ำบริเวณนี้จะมีหินหลอมละลาย เรียกว่า แม็กม่า...

อย่าประมาทภัยธรรมชาติใกล้ตัวเรามาก โลกเรามีเวลาแก้ไขสภาพภูมิอากาศและสภาวะโลกร้อนเพียง 10 กว่าปีเท่านั้น หากแก้ไขไม่ทันโลกจะเกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติเพิ่มมากขึ้นจนถึงขั้นวิกฤติได้ ปัจจุบันนี้ภัยธรรมชาติได้เกิดขึ้นทั่วโลดอย่างรุนแรงมากขึ้น และเกิดถี่ขึ้นเรื่อยๆจนน่าวิตก แม้จะมีความรุนแรงน่ากลัวและส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตในภัยธรรมชาติมากมายหลายประเทศ เราจะมีวิธีรับมือและป้องกันภัยทางธรรมชาติได้อย่างไรบ้าง โดยข่าววิกฤติเกี่ยวกับภัยธรรมชาติที่รุนแรงจนสร้างความเสียหายเป็นจำนวนมาก หลังจากที่พายุไซโคไนดาย ได้พัดทำลายหลายพื้นที่ในแอฟริกาจนเกิดความเสียหายอย่างหนัก และมีผู้เสียชีวิตเป็นจำนวนมาก หลังจากที่พายุสงบลง หลายพื้นที่ได้รับความเสียหายเป็นจำนวนมากและยังมีผู้เสียชีวิตมากถึง 460 คนและยังมีผู้สูญหายอีกเป็นจำนวนมากที่ยังค้นหาไม่พบ อีกสิ่งหนึ่งที่ส่งผลร้ายตามมา คือโรคระบาด ได้แก่...

ภาวะโลกร้อนเริ่มต้นจากตัวเรา ปัจจุบันโลกเรามีสภาพอากาศร้อนเกือบทั้งปี เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ ปัจจุบันทวีความรุนแรงเพิ่มมากขึ้น สภาพการเปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศที่กำลังส่งผลกระทบไปทั่วโลก ผลของมันนั้นรุนแรงเกินกว่าที่มนุษย์จะคาดคิด จึงเปรียบได้ว่า มนุษย์นั้นเปรียบเสมือนมะเร็งของโลกใบนี้ โลกจะยังคงร้อนและร้อนขึ้นไปเรื่อยๆ โดยไม่มีทีท่าที่จะสามารถลดระดับความร้อนลงไปได้เลย ส่วนหนึ่งมาจากกิจกรรมของมนุษย์ที่ปล่อยแก๊สเรือนกระจกขึ้นสู่ชั้นบรรยากาศของโลกเป็นจำนวนมาก ไม่ว่าจะเป็นโรงงานอุตสาหกรรม การเผาไหม้ขยะ และท่อไอเสียของรถยนต์  ซึ่งการกระทำเหล่านี้เป็นผลให้ชั้นบรรยากาศของโลกค่อย ๆ กักเก็บพลังงานความร้อนจากดวงอาทิตย์ส่งผลให้อุณหภูมิของโลกโดยรวมสูงขึ้นอย่างมหาศาล จนทำให้อุณภูมิของโลกยิ่งสูงขึ้นและมนุษย์ยังไม่หยุดปล่อยแก๊สเรือนกระจก ทำให้แก๊สเรือนกระจกถูกสะสมอยู่ในชั้นบรรยากาศของโลกมาอย่างเนิ่นนาน หากเราย้อนดูอุณภูมิของโลกช่วงก่อนการปฏิวัติอุตสาหกรรมมาจนถึงปัจจุบันนี้...

ข่าว รณรงค์ช่วยกันลดมลพิษทางอากาศ การใช้ชีวิตในปัจจุบันซึ่งหลีกเลี่ยงมลพิษไม่ได้เลย เนื่องจากสภาพอากาศรอบๆตัวมักมีมลพิษจึงทำให้เราแทบจะเผชิญมลพิษในทุกวัน แต่จะต้องรู้จักแนวการดูแลแก้ไขป้องกันมลพิษเหล่านั้น เพราะโลกเราเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วมีหลายอย่างเกิดขึ้นมากมาย เช่น แผ่นดินไหว น้ำท่วมเนื่องจากฝนที่ตกไม่ตรงตามฤดูกาลและภัยแล้ง แต่สิ่งที่มีผลกระทบต่อชีวิตมนุษย์มากที่สุด คือ มลพิษทางอากาศ เนื่องจากเกิดจากฝุ่นละอองโมเลกุลชีวภาพหรือวัตถุอันตรายชนิดหนึ่งในชั้นบรรยากาศของโลก เป็นสาเหตุหนึ่งของโรคการเสียชีวิตในมนุษย์และยังทำลายสิ่งมีชีวิตอื่นๆ เช่น พืชพันธุ์ สิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติ และยังส่งผลต่อไปยังถึงชั้นบรรยากาศของโลก ทำให้เกิดภาวะโลกร้อนหรือ กรีนเฮาส์เอฟเฟกซ์...