April 7, 2020

Gaybloggy

ข่าวเด่น ข่าวดัง คลิปเด่น อัฟเดตตลอด 24 ชั่วโมง

โควิค-19

1 min read

อยู่อย่างไรให้ปลอดภัยจากโควิค-19 สถานการณ์ช่วงนี้มีการระบาดของไวรัส เราจะต้องรู้ให้ทันโรคนี้และหาวิธีป้องกันและควบคุมการระบาดอย่างเข้มงวดเพราะฉะนั้นในเรื่องของสุขอนามัยของการทำความสะอาด การรับประทานอาหารก็ควรจะเป็นอาหารที่ได้รับการปรุงสุก การฆ่าเชื้อบริเวณร่างกาย โดยเฉพาะมือควรทำความสะอาด เพราะมือเป็นอวัยอวะที่จะไปสัมผัสจากคนสู่คนได้ง่าย ก็ทำให้เกิดการติดต่อตรงบริเวณนี้ได้มากที่สุด ไวรัสโคโรน่าจะแพร่ตามสารคัดหลั่งออกมาจากการไอจาม รวมไปถึงการป้องกันการสัมผัสสารคัดหลั่งที่กระจายอยู่ในอากาศจากผู้ที่เราเกรงว่าจะติดเชื้อ โดยใช้มาสก์ปิดปาก ปิดจมูกก็เป็นเรื่องสำคัญ เราจึงต้องมีการป้องกันมีการควบคุมอย่างเข้มงวด โดยเบื้องต้นเราจะใช้เจลหรือสเปรย์อลกอฮอล์ในการฆ่าเชื้อที่บริเวณมือกัน สิ่งสำคัญอยู่ที่เปอร์เซ็นต์ ของแอลกอฮอล์วึ่งกระทรวงสาธารณะสุข จำนวนแอลกอฮอล์ความเข้มข้นที่จะสามารถฆ่าเชื้อได้ จะต้องมีความเข้มข้น 62.4% เพราะฉะนั้นถ้าเราเตรียมในรูปของเจลก็ดี...